IMPRESSUM 

Informatie volgens § 5 TMG

Cornelis Willem Johan Bak
Lindhorstweg 55
12487 Berlijn

Vertegenwoordigd door:
Cornelis Willem Johan Bak

Inschrijving in het handelsregister:
Rechtbank van het register: Charlottenburg
Registratienummer: HRB 236472 B

Belasting over de toegevoegde waarde ID:
Identificatienummer voor de omzetbelasting volgens §27a Wet op de omzetbelasting: DE350031783

Bedrijfs ID:
37/215/50554

Disclaimer:

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De inhoud van onze pagina’s is met de grootste zorg gemaakt. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de inhoud. Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina’s, overeenkomstig de algemene wetten volgens § 7 Para.1 TMG. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die op illegale activiteiten wijzen. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie overeenkomstig de algemene wetgeving blijven hierdoor onverlet. Aansprakelijkheid in dit opzicht is echter pas mogelijk vanaf het ogenblik waarop een concrete overtreding van de wet bekend wordt. Indien wij kennis krijgen van dergelijke inbreuken, zullen wij de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Onze website bevat links naar externe websites van derden op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. De respectieve aanbieder of exploitant van de pagina’s is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina’s. De gelinkte pagina’s zijn op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van koppelen. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s is echter niet redelijk zonder concrete aanwijzingen van een wetsovertreding. Als wij kennis krijgen van overtredingen van de wet, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Copyright

De door de exploitanten van de site gemaakte inhoud en werken op deze pagina’s vallen onder het Duitse auteursrecht. Duplicatie, verwerking, distributie, of elke vorm van commercialisering van dergelijk materiaal buiten de werkingssfeer van de auteursrechtwetgeving vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name inhoud van derden wordt als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, gelieve ons daarvan in kennis te stellen. Als wij kennis krijgen van inbreuken, zullen wij die inhoud onmiddellijk verwijderen.

Gegevensbescherming

In de regel is het mogelijk onze website te gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Voor zover op onze pagina’s persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen) verzameld worden, gebeurt dat, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Wij wijzen erop dat de overdracht van gegevens op Internet (b.v. communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.
Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal is hierbij uitdrukkelijk verboden. De beheerders van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-mails.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het hierboven omschreven doel.

Google AdSense

Deze website gebruikt Google Adsense, een webadvertentiedienst van Google Inc, USA (“Google”). Google Adsense gebruikt zogenaamde “cookies” (tekstbestandjes), die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Google Adsense gebruikt ook zogenaamde “web beacons” (kleine onzichtbare afbeeldingen) om informatie te verzamelen. Door de web beacon te gebruiken, kunnen eenvoudige handelingen zoals het bezoekersverkeer op de website worden geregistreerd en verzameld. De door de cookie en/of web beacon gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website in relatie tot de advertenties te evalueren, om rapporten over de website-activiteit en advertenties voor website-exploitanten op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te verlenen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt voorkomen dat cookies op uw harde schijf worden opgeslagen en dat web beacons worden weergegeven door in de instellingen van uw browser “Geen cookies accepteren” te selecteren (in MS Internet Explorer onder “Extra > Internet-opties > Privacy > Instelling”; in Firefox onder “Extra > Instellingen > Privacy > Cookies”); wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website ten volle kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het hierboven omschreven doel.