Specialisten in elke fase

Dit is hoe wij uw succes verzekeren

Overtuig uzelf van de diensten waarmee wij u vol vertrouwen bijstaan in elke fase van het project. Dankzij gerichte specialisaties zijn wij een professionele partner die u in heel Europa vooruit helpt.

 Wij beantwoorden individuele vragen graag per telefoon of e-mail.

Diensten

Projectmanagement

In nauw overleg met de klant nemen wij alle taken in verband met het bouwproces op ons. Door ons internationale netwerk hebben wij uitstekende contacten – of het nu gaat om architecten of bouwbedrijven, die wij graag voor u in opdracht geven. Ondanks alles hebt u natuurlijk altijd de controle, die u dankzij onze transparante manier van werken op elk moment kunt uitoefenen.

 Ons houden aan uw tijd- en kostenschema is onze hoogste prioriteit. Met een getraind oog controleren wij ook de kwaliteit van het uitgevoerde werk.

 Alleen op die manier kunnen wij garanderen dat wij u een aantrekkelijk gebouw kunnen opleveren dat klaar is om in gebruik te worden genomen volgens uw specificaties. Wij informeren het management van de faciliteit, zodat een naadloze overgang is gegarandeerd.

BREEAM Certificering

In de pre-assessment bevestigen wij de BREEAM-conformiteit van uw project. Een startvergadering en het pre-evaluatieverslag zorgen voor de verdere ontwikkeling.

 Tijdens de planningsfase stellen wij een behoeftenrapport of een specificatieblad op. Wij zorgen ook voor de registratie van het DIFNI. Onze speciaal opgeleide deskundigen geven belangrijke workshops aan iedereen die bij de planning betrokken is.

 Deze geven ook vorm aan de uitvoeringsfase, waarin de verslagen ook worden bijgewerkt en opnieuw als documenten worden gecontroleerd. De laatste fase is de overdracht aan het DIFNI.

 De certificeringsfase vormt de afsluiting. Documenten worden verzameld, de certificaten ingediend. Wij nemen de coördinatie met het DIFNI voor u over. Uiteindelijk is uw gebouw gecertificeerd.

Toezicht

De belangrijkste taak hier is het toezicht houden op de bouwwerkzaamheden. Bovendien nemen wij de coördinatie van alle bij het project betrokken partijen op ons.

 Dit betekent dat we altijd een overzicht hebben als het schema in gevaar is. Adequate structuren garanderen een snel optreden (bv. ingebrekestelling van de uitvoerende ondernemingen). Dankzij een zorgvuldige kostenbeheersing blijft het project binnen uw budget.

 Vóór de oplevering sporen wij met getrainde ogen eventuele gebreken op – uiteraard met de meest strikte registratie. Onze deskundigen controleren en evalueren de gegrondheid van de toeslagen voordat het eigendom wordt overgedragen.

DGNB Certificering

Ook hier wordt de DGNB-conformiteit van het gebouw bevestigd als onderdeel van de voorafgaande beoordeling.

 Als onderdeel van de planningsfase wordt het eisenrapport opgesteld en zorgen wij ook voor de DGNB-registratie. Na de eerste workshops met alle bij de planning betrokken partijen is een voorlopig attest klaar.

 Verdere workshops volgen in de uitvoeringsfase. Dit is ook de plaats waar het verslag van eisen wordt bijgewerkt voordat wij de gecontroleerde documenten aan de DGNB overhandigen.

 In de laatste fase (certificeringsfase) verzamelen wij alle relevante documenten en dienen wij het certificaat in. Totdat uw gebouw gecertificeerd is, nemen wij de coördinatie met de DGNB over.

Kostenbeheer

Onze kostenbeheerders en quantity surveyors zijn professionals met kennis en ervaring over de hele wereld. Daardoor kunnen wij de plaatselijke kennis van de Duitse markt integreren met de wereldwijde normen van kostenbeheer voor quantity survey.

Onze quantity surveyors kunnen zich bezighouden met ramingen, kostenbewaking, risicoanalyses, en bouwaanvragen. Zo weet u zeker dat u uw huidige financiële positie kent en waar het project in de toekomst naartoe gaat.

Controle van Contracten & Claims

Onze experts kunnen uw Engelse, Duitse of Nederlandse contracten nakijken. Zij zijn vertrouwd met VOB, BGB, HOAI en FIDIC contracten.

Zij zullen de contracten zo opstellen dat de kans op bouwclaims tot een minimum beperkt wordt. Als de aannemer toch vorderingen indient, kunnen wij die beoordelen en u helpen beslissen of die vorderingen gerechtvaardigd zijn of verworpen moeten worden.

Vergunningstekeningen

Wij hebben de kennis in huis om uw vergunningsontwerpen van hoge kwaliteit en voor een eerlijke prijs te maken. Wij werken met u samen vanaf de eerste ontwerpfase tot en met de vergunningsaanvraag, om er zeker van te zijn dat u precies krijgt wat u nodig hebt.

Onze ervaring ter plaatse helpt ons om ontwerpen te maken die functioneel, economisch en duurzaam zijn, en het belangrijkste, die ook werkelijk gebouwd kunnen worden zonder opnieuw ontworpen te hoeven worden.

Uitvoeringstekeningen & Aanbestedingen

In de gedetailleerde ontwerpfase werken wij de definitieve details uit en voegen wij alle informatie toe die nodig is voor de bouw. In deze fase werken wij aan de hoeveelhedenstaten. Dit zijn de documenten die alle hoeveelheden en beschrijvingen van de bouwmaterialen bevatten.

Met deze documenten kunnen wij naar de aanbestedingsfase gaan om de beste partner voor u te vinden. In deze fase helpen wij u bij het vergelijken van de verschillende aannemers, het opstellen van de contracten en het onderhandelen met de uiteindelijke gegadigden.

Cliëntvertegenwoordiging

Als bouwprojectleiders gedurende vele jaren zijn wij zeer vertrouwd met de taken van een bouwer. Wij definiëren dus graag de projectdoelstellingen en bepalen de projectfasen.

Wij ondersteunen u in elk van deze fasen met ervaring en deskundigheid. Naast transparante communicatie ligt de nadruk ook op planningszekerheid: wij creëren feiten zonder u voor een voldongen feit te stellen. Met Bak Management GmbH kunt u de rol van bouwheer met een gerust geweten uit handen geven – en toch de volledige controle behouden.

 Ter voorbereiding van de acceptatietests voeren wij zorgvuldige kwaliteitscontroles uit. Bovendien garanderen wij de naleving van uw tijdschema door regelmatige controles.

 In de eindfase van uw project houden wij toezicht op de afsluitende werkzaamheden en controleren wij de eindfacturen.

Bouwadvies

Wij zijn specialisten in duurzaamheid en bouw. Neem dus gerust contact met ons op als u vragen hebt over uw bouwstrategie, contractbeheer of andere onderwerpen die verband houden met bouw en duurzaamheid.

 

Over Ons

Samen een betere toekomst bouwen

Uiteindelijk wint de continuïteit. Wij werken alleen met betrouwbare aannemers en visionaire klanten. Mensen die er alleen maar op uit zijn om snel geld te verdienen, behoren noch tot onze doelgroep, noch tot onze partners.

 Daarom bouwen wij op langetermijnrelaties die gebaseerd zijn op vertrouwen.

Laten we de toekomst bouwen

Wij geloven in een betere toekomst – en willen graag de eerste stap zetten met uniek projectmanagement. Uw visie omzetten in realiteit. Vertrouw op de experts van Bak Management GmbH.

info@bakmanagement.com
Koppenstraße 93, 10243 Berlin
+49 (0)30 3989 3119